Svenska studiecentralen på ÅLAND 2007

svenskastudiecentralen

 

Ålands bildningsförbund r.f. Fyller 25 år 2007

ÅBF har i dag 38 medlemsorganisationer som representerar 122 föreningar som i sin tur har ca 12.000 medlemmar på Åland.

Efter några år av mindre lyckad verksamhet (2001-03) hade ÅBF endast 11 betalande medlemmar kvar. ÅBF har nu likt en nytjärad ekstock åter sjösatts och den flyter. Under två år av hårt arbete, i det närmaste ideellt, har förbundet byggts upp igen. Nya aktiva medlemsföreningar har värvats. Gamla skulder har betalats bort och hela styrelsen är ny. 2006 anordnades 23 kurser och föreläsningar samt 8 studiecirklar tillsammans på över 760 utbildningstimmar. Allt detta på en budget på 22.000 Euro. Arbetet var dock ideellt. Endast hyror är över 5000 Euro. 2006 stod ÅBF bakom introducerandet av LEADER metoden på Åland ! bl.a. Genom att skapa föreningen LEADER Åland r.f. I det arbetet fick vi stor hjälp av Sverige och Finland och IRLAND. I dag, 2007, har vi med stor hjälp från Svenska folkskolans vänner och från Svenska kulturfonden, tillsammans med vårt årliga stadigt ökande budgetmoment från LR (Ålands landskapsregering) byggt en stark och skuldfri grund att stå på, med aktiva medlemmar och nytt förtroende. I boken : Antologin finlandsvensk lokalutveckling 2005 går det närmare att läsa till sig utvecklingsarbetets idéer.

ÅBF har under 2007 vuxit, inte bara till medlemsantal utan även utökat sitt nätverk enormt. Vi är nu under jubileums året medlemmar av Hela Norden skall leva, styrelseledamöter och ytterligare en suppleant i Bildningsforum r.f. Vi har en styrelseplats i Nordiska hembygdsförbundet som i år besökt Åland och vi är utsedda som värd förening för landsbygdsriksdagen 2008 som kommer att gå av stapeln på Åland. ÅBF har varit i Bryssel , på LEADER träffar i UNGERN och nu i vår på European Citizen consultations satt ÅBF i organisations panelen.

ÅBF fyller år i år , 25 år unga är vi.

Vid ett kulturseminarium arrangerat av landskapsstyrelsen , Ålands kulturråd och Svenska studieförbundet ( SSF) 1979 i Finström framfördes en önskan att bilda ett fritt opolitiskt bildningsförbund på Åland ! Som svar på att ABF var på väg att grundas på Åland satte

Lagtingsmannen Olof M. Jansson i gång med att grunda ÅBF (Olof avled den 18.9 2007) Olof tillsattes som ordförande november 1981 i en beredningskommitté och stadgarna för ÅBF godkändes vid ett möte den 4.2 1982. Föreningsregistret godkände stadgarna slutligen i september 1982 och ett reglemente för ÅBF s studiecentral stadsfästes av dåvarande landskapstyrelse 28.10 1982. Förbundet har i dag återupptagit kontakterna med Svenskfinland genom medverkan i bya service och ett tätt samarbete med SSC och SFV. Vid introducerandet av LEADER kom ett nära samarbete med finska landsbygds finland med Eero Uusitalo och Risto-Matti Niemi. ÅBF började verka för landsbygdsutveckling som faktiskt är en av de viktigaste delarna av Hembygden. ÅBF kommer att stå som värd för Landsbygdsriksdagen 2008. Och ÅBF fortsätter med informerandet av LEADER, i landskapet. Eftersom LEADER metoden är en "gräsrotsmetod" passar det bra att ett fritt bildningssystem hjälper till med utbildningen.

From. 1965 hade SSF i Finland skött studiecirkel verksamheten och dragit kurser på Åland.1982 tog ÅBF vid. Den lag som i skrivande stund är inlämnad till lagberedningen är från samma år 1965.

ÅBF går i dag genom en utvecklingsfas på alla plan från lagstiftning till medlemsvärvning, till internationalisering. ÅBF är i en säker båt just nu och får förhoppningsvis segla stadigt många år att komma än. Förbundets kontor är öppet Måndagar och tisdagar men nås alla dagar på tfn., nästan alla tider +358 18 16660. Så bor du på Åland, din förening är registrerad här och ni funderar på kurser för allmänheten eller liknande arrangemang tveka inte att ta kontakt . Medlemskap i förbundet kostar 35 euro/ år. Privatpersoner kan inte vara medlemmar men ändå tillsammans med ÅBF utbilda och förkovra Ålands befolkning. Genom studiecirklar och föreläsningar för allmänheten. Är du inte från Åland? har du en kurs eller ett föredrag som du skulle vilja dra här på Åland ? slå en signal och så får vi se, klimatföredraget 2005 kom till på en frimärksutställning. ÅBF stod värdar för HNSL mötet som arrangerades den 23-26.8 i Föglö på Åland.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

mobil + 358 400634444

Mikael Erickson

 

lrlogo

SFV logo RGB

ATT00055