Landsbygdsriksdagen i LYCKSELE 2008

lycksele2008

 

Grundandet av ERCA, höjdpunkten på landsbygdriksdagen i Lycksele, Sverige.

Ålands Bildningsförbund r.f. deltog på den svenska Landsbygdsriksdagen i förra veckoslutet, som inbjuden gäst. ÅBF har under en flerårig period samarbetat med Europeiska, Nordiska och nationella NGO:s  ” Non gouvermental organisation/ Icke myndighets organisationer” för att få idéer och tips till Åland. I detta arbete ingår inte bara att bidra till lokala kurser och aktivera/bibehålla aktiviteten hos de lokala föreningarna. Utan att samtidigt finna nya vägar för glesbygdsbefolkningen att fortsätta bo eller än bättre locka folk att flytta ut till landsbygden, skärgården, för Ålands del. Allt detta alltså även från medborgarhåll . LEADER metoden är bara en del av möjligheterna för aktivt medborgarskap. Det jobbas hårt på att få just den metoden att börja fungera praktiskt på Åland, från alla håll. Och förhoppningsvis få in nya intresserade aktörer under den informations runda som nu pågår i myndigheternas regi. Metodens effektivitet bygger på samspelet mellan ett aktivt medborgarsamhälle och myndigheterna/tjänstemännen.  Om man nu får tro Jean-Michel Courades som drar upp riktlinjerna för EU-kommissionen i LEADER frågor. Han var en lantbrukare som tröttnade, dels på EU:s byråkrati, och tog av sig overallen och for till Bryssel, men det är en annan historia.

ÅBF är medlem av flera NGO organisationer i norden. Nordiska hembygdsförbundet, Bildningsforum r.f., Förbundet Nordisk vuxenupplysning och HNSL , Hela Norden Skall Leva. Förra hösten agerade ÅBF värd vid ett HNSL möte i tre dagar på ÅLAND. Då beslöts på initiativ från ÅBF att grunda en förening av HNSL, I Lycksele gicks stadgar och organisationens sammansättning igenom. Och under landsbygdsriksdagen på ÅLAND den 20.9 2008, kommer föreningen att grundas, hemorten blir Sverige och språket svenska.  Den svenskspråkiga landsbygdsriksdagen i finland som arrangeras av svensk bya-service, fyller 10 år och hålls för första gången på ÅLAND, med ÅBF som värd förening. I samarbete med flera olika aktörer.

Det Finskspråkiga Finland och Svenskfinland jobbar tätt med dessa frågor, i NGO sammanhang, och samarbetet fungerar bra. I HNSL har de storartat nog gett Åland likvärdigt medlemskap och synlighet. Lördagen den 8 mars grundades officiellt European Rural Community Association (ERCA) av 25 olika NGO:s från hela Europa.  Förarbetet har pågått sedan 2004. På mötet förde undertecknad fram tyngdpunkten av att i dessa Europeiska frivilligorgan även ge synlighet för oss självstyrda områden, och inte endast under våra respektive moderländers flaggor, i de fallen vi har egen. Intresse att dra vänortsprojekt med Åland runt om i Europa är minst lika stort som Öarnas unikhet i sig självt. Både i självstyrelsens ögon sett och det unikum Åland faktiskt är internationellt. Demilitariseringen och språket skyddad i lag, av självaste NF, i dag FN.

De Europeiska NGO-lobbyorganisationernas arbete för utveckling av Landsbygden är tvärsektoriell och därmed ofta väldigt effektiv.  Ett fungerande förenings och näringsliv, närservice i olika former och ett aktivt kulturliv är lika viktigt för livskvaliteten som de funktioner myndigheterna håller uppe, socialomsorg och skola t.ex. Fast även i dessa frågor tillåts i övriga EU, NGO organisationerna bidra med sin styrka. I IRLAND byggdes flera dagis upp med LEADER pengar. Efter att fabriker och arbeten i glesbygden räddades med EU-stöd, så måste ju barnen ha någonstans att vara om dagarna. Landsbygdsriksdagen i Sverige kan för övrigt beskrivas med ett ord, succé.

Mikael Erickson

Verksamhetsledare för ÅBF tfn. 16660

 

lrlogo

SFV logo RGB

ATT00055