Förbund eller föreningar som är registrerade och har sin hemort på ÅLAND* har möjlighet att ansöka om medlemskap inom ÅBF.

ÅBF är öppet för alla organisationer* vars verksamhet håller sig inom lagens gränser. Se under rubriken regler hur er förening går tillväga för att söka om medlemskap i Ålands bildningsförbund** !

ÅBF är opolitiskt bundet och har en styrelse sammansatt av medlemsföreningarnas representanter. Även kompetens personer utanför medlemsorganisationerna kan inneha en styrelseplats.

Förmånerna av medlemskapet i ÅBF är många

- Fri rådgivning i administrativa kursplanerar frågor. ( Kurser i samarbete med ÅBF )

- Gratis tillfälligt lån av utereklamskylt , projektor och filmduk.

- Möjlighet att söka finansiella stöd för olika kurser och studiecirklar i samarbete med ÅBF

- Fri rådgiving i övriga finnansieringsfrågor ( hjälp med fond ansökningar )  och föreningsdemokratiska frågor.

- Kraftigt rabbaterade kurser i föreningsteknik.

Hör av dig om just din förenings möjligheter till verksamhetsledaren.

Mikael Erickson

tfn 018-16660

+ 358 400 63 44 44

 

 

 

 

lrlogo

SFV logo RGB

ATT00055