Vad är ÅBF ?

Ålands bildningsförbund r.f. är en opolitiskt styrd studiecentral som tillsammans med sina medlemsföreningar eller på egenhand arrangerar kurser och föreläsningar. Studiecirkelstudernadet tillhör med en av våra viktigaste livsnerver och så mycket verksamhet som möjligt åberopar verka på befolkningens eget initiativ. På det sättet kompletterar ÅBF övrig fri bildning på ÅLAND. Även föreläsningar kan hållas på initiativ av befolkningen i aktuella ämnen. ÅBF delar även ut kursbidrag till sina medlemsföreningars kurser och studiecirkelbidrag till den som avser hålla en studiecirkel.

För att hålla en studiecirkel och lyfta studiecirkelstöd måste man inte vara medlem i ÅBF det är öppet för hela ålands befolkning som uppfyller kriterierna enligt lag. Den lag som reglerar bildningsförbunden togs efter 3 års arbete i bruk den 1.1. 2010. Till skillnad från svenska studieförbund eller Åländska MEDIS, har vi inget bestämt kursprogram som vi erbjuder allmänheten utan det formar behovet hos våra medlemsföreningar under året. Önskemål från Landskapsregeringen, allmänheten. Eller ren uppdragsutbildning.

ÅBF strävar till att hålla kurser och föreläsningar avgiftsfria eller så låga avgifter som möjligt för att verka som samhällsnyttig organisation.

ÅBF grundades 1982 som svar på att ABF grundades på ÅLAND, eldsjäl då Olof M. Jansson var även med och grundade Ålands folkminnesförbund/Ålands hembygdsförbund som efter sin uplösning 2004 uppgick i Ålands bildningsförbunds verksamhetssfär. Medlemsföreningarna bidrar med förslag på styrelsekandidater och årsmötet väljer som högsta styrande organ.

ÅBF är internationellt sätt en NGO - Non govermental organisation. ÅBF finnansieras av Landskapsregeringen under ett eget moment i budgeten stödd av en lag för bildningsförbunden. Vidare finnansiering sker genom medlemsavgifter samt fond och olika övriga bidrag. Efter att lagförslaget vann laga kraft kan andelen från Ålands landskapsregering vara 85 % av tidigare års omsättning. Under åren 2004-2006 återupbygdes organisationen med ideella krafter av: Karin Eklund från föreningen vårt hjärta och Ålands frimärkssamare förenings ordförande (1996-2007) Mikael Erickson.

ÅBF är medlemmar i nordiska organisationer så som Hela Norden Skall Leva , Det Nordiska hembygdsförbundet och har varit med i FNV. ÅBF håller även på att utvecklar det europeiska och internationella samarbetet. 2007 fyllde ÅBF 25 år och det firade vi i samband med Svenska dagen firandet med Mark Lewengood som dragplåster, många ÅBF organisationer deltog. 2008 arrangerade ÅBF den finslandsvenska landsbygdsriksdagen på ÅLAND i samarbete med www.ssc.fi och 2009 deltog vi som enda studieförbund i världen på den 7 de OECD kongressen i Canada. 2009 arrangerade ÅBF FNV:s nordiska möte på Åland denna gången var temat Integration. ÅBF initierade till grundandet av LEADER r.f. och redan 2005 till införandet av LEADER metoden på ÅLAND. ÅBF deltog aktivt i grundandet av ERCA. 2012 fyllde ÅBF 30 år och detta firades inte med någon fest utan med att ha över 1000 studietimmar av ordinarie kursverksamhet. 2013 blev ÅBF ordförande i det Nordiska hembygdsförbundet.  

 

 

 

lrlogo

SFV logo RGB

ATT00055