Verksamhetsberättelse 2015

Ålands bildningsförbund r.f.

 

ÅSVÄGEN 5

22100 Mariehamn

Tfn + 358 18 16660 / 0400634444

 

 

Verksamhetsberättelse 2015

 

Allmänt:

ÅBF har till sin uppgift att främja det fria bildningsarbetet i Landskapet Åland. Förbundet skall hålla sig opolitiskt och samla liknande organisationer under sitt tak. Studiecirkelverksamheten, kurs och föreläsningsverksamhet, skall främja kultur bildning och upplysningsverksamheten i landskapet. Ålands bildningsförbund r.f. upprätthålls med stöd enligt lag (21/65 och 10/79) av Ålands Landskapsregering. ÅBF verkar för allmänhetens förkovran på Åland. ÅBF skall vara flexibelt och verksamheten anpassas efter befolkningens aktuella behov.

En ny lag specifikt för bildningsförbunden på Åland antogs 1.1 2010

    

     Medlemmar 2015

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f

(16 lokala föreningar: ca 2800 medlemmar)          

Ålands producentförbund r.f

Ålands cancerförening r.f.                                                                     

Ålands ungdomsförbund r.f.                                                      

Rädda Barnen på Åland r.f                                                                                 Ålands Rödakorsdistrikt

Föreningen vårt hjärta r.f

Ålands spelmansgille r.f.

Ålands slöjd och konsthantverk r.f.

Ålands Konstförening r.f.

Forn föreningen Fibula r.f.

Föreningen bild och form r.f.

Ålands brand och räddningsförbund r.f.

Föreningen Obscura i Mariehamn r.f.

Ålands Aktiesparare r.f.

Ålands Scoutdistrikt r.f. ( 6 olika Scoutkårer på Åland)

Önningeby hembygdsförening r.f.

Ålands folkdräkt och kulturförening r.f.

Föreningen Norden r.f.

Folkdansarna på Åland r.f.

         Önningeby museivänner r.f

Ålands Handikappsförbund r.f.

 

 

Mikael Erickson har verkat som anställd (95%) verksamhetsledare (VL) under 2015. VL har agerat som förbundets representant vid olika möten, kassör, sekreterare, mötessammankallare och föredragit förbundsärendena på mötet i samråd med ordföranden.

Från SFV Svenska Folkskolans Vänner erhölls 5.000 € i bidrag för verksamheten. Kontoret finns i verksamhetsledarens egen bostad sedan 2011. Nuvarande adress Åsvägen 5. Egen ingång.

 

Verksamheten har varit omfattande tackvare kurserna medlemsföreningarna har arrangerat i samarbete med ÅBF. Många projekt och nordiska engagemang har lyft förbundet. Under vårt moment i LR- budgeten har ÅBF erhållit 45.000 € + 10.000 euro för en nordisk hembygdsmässa.

 

ÅBF är styrelsemedlem www.hele-norden.dk/ (1) - Hela norden skall leva. Där har VL verkat som ÅBF:s representant i styrelsen, dock deltog ÅBF bara på ett styrelse möte under 2015 p.g.a. ekonomiska skäl. Verksamheten följs och deltas dock i intensivt via e-post och tfn. möten.

 

ÅBF deltog vid den kreativa verkstaden som Landskapet arr. och sitter som medlem i sjöfartsklustret där ÅBF bevakar utbildningsbiten tillsammans med högskolan och sjöfartsläroverket.

 

ÅBF har jobbat hårt med att rädda det Nordiska Hembygdsförbundet från nedläggning under 2015. 2016 hålls en Nordisk konf. på Åland Temat är Åland och digitalisering.

 

Föreläsningar, hitta glädjen i föreningslivet ÅBF har tagit fram ett kompendium om föreningsteknik och håller föreläsningar i ämnet genom verksamhetsledaren Mikael Erickson. ÅBF tar 10 euro / deltagare för studiematerialet och en grundavgift om 180 för föreläsningen.

 

Föreläsningar på pensionärsboenden under året togs ett nytt koncept fram att för Ålands åldringar föreläsa utan kostnad på alla Ålands ålderdomshem om Färöarna och samtidigt utföra en gratis handikapps inventering över de olika äldreboendena.  

 

Den allmänna verksamheten

        

TillÅBF:s huvuduppgift hör att arrangera kurser och studiecirklar i samarbete  

med sina medlemmar, utgångspunkten är medlemsföreningens behov och initiativ.

Vi arr. Även föreläsningar för allmänheten vid behov. ÅBF:s VL skriver även artiklar om Åland till olika nordiska tidskrifter. Under året förekom studiecirklar i engelska och svensk litteratur samt kurser för scouter och första hjälp för att nämna några.

          

Styrelsens representanter och suppleanter

         Ordinarie ledamöter:                                     

         Ordförande:

         Olof Collin Röda korset                                                                       

          Vice Ordförande: Lis Karlsson

         Ledamöter: Berit Lindholm föreningen Norden, Jan Johansson Ålands ungdomsförbund r.f.

          

         

          

Styrelsen fungerar även som direktion för förbundet. ÅBF:s ordinarie verksamhetsgranskare är sedan 2013 års bokslut - Ken Lindberg. Bokförare är Ålands producentförbund. Suppleanten till Ken är Carrol Andersson. Förbundets telefon 16660 har fortsättningsvis varit kopplad till mobiltelefon 0400634444 efter kontorstid.

Tack till samarbetspartner

ÅBF tackar sina medlemmar och studerande för ett gott samarbete. OECD, Nordiska ministerrådet, NVL, Ålands landskapsregering, SYTY, SSC, HNSL, Nordiska hembygdsförbundet. Kursledare, studiecirkelledare, de förtroendevalda och alla övriga som bidragit till förbundets verksamhet och förkovran under 2015.

Ålands landskapsregering, Svenska folkskolans vänner tackas speciellt för sina insatser ekonomiskt för förbundet.

Verksamhetsberättelse 2015, uppgjord av Mikael Erickson tfn. 0400634444.

 

 

 

lrlogo

SFV logo RGB

ATT00055